شرکت سروش رشد تعداد برندگان مسابقه مربوط به مقاله ” سلامت دستگاه گوارش”  را از 3 نفر به 5 نفر افزایش داد و از بین شرکت کنندگانی که به تمامی سؤالات پاسخ صحیح داده بودند به قید قرعه به 5 نفر جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود. جوایز 2 نفر از  برندگان در ششمین نمایشگاه بین المللی تبریز به ایشان اهدا شد و جوایز 3 برنده دیگر به آدرس ایشان ارسال خواهد شد.

اسامی برندگان به شرح زیر است:

جناب آقای محمد رضا حاجی علی از خوانسار

جناب آقای سعید برادر جلیلی از تبریز

جناب آقای محمد ابراهیمی از مشهد

جناب آقای رضا بذر افکن از شیراز

جناب آقای صمد زخمی از شبستر

 

1387/4/4