اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران خراسان رضوی با همکاری و هماهنگی انجمن جهانی عـلوم طیـور شاخه ایران، اتحادیه سراسری تولید کنندگان مرغـداران گوشتی کشور، اتحادیه مرکـزی مرغداران میهن،  انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه گوشتـی یک روزه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صنـدوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و دیگر نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی کشور اقدام به برگزاری  اولین کنگره بین المللی صنعت مرغداری ایران و کشور های همسایه. درتاریخ 23 و 24 مهرماه سال 1388 در محل شهـرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور در مشهد نمود که شرکت سروش رشد نیزاز حامیان اصلی برگزاری این کنگره بود.

در نخستین روز کنگره، راههای صادرات مرغ و تخم مرغ و مسایل مربوط به صنعت مرغداری مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت.  دیگر محورهای کنگره عبارت بودند از بهینه سازی مصرف خوراک طیور، بهبود روشها و فرآیند تولید مرغ و تخم مرغ، استاندارد ، معیارها و کیفیت و … .

در این کنگره که با سخنرانی مسئولین بلند پایه کشوری و استانی، متخصصان ، اساتید ، کارشناسان و فعالان صنعت مرغداری برگزار شد رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پیام وزیر جهاد کشاورزی را قرائت کرد که در آن با اشاره به سابقه بیش از 50 ساله صنعت مرغداری و جایگاه ایران در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در جهان در رتبه نهم و دهم، تصریح کرد: با توجه به این جایگاه فراهم کردن زمینه تجارت منطقه ای با کشورهای همسایه ضروری است.

در این کنگره  جناب آقای دکتر پزشکیان سخنرانی خود را با عنوان ” انواع افزودنی های نوپدید در صنعت طیور” ارائه نمودند که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.