شرکت سروش رشد امسال نیز همانند سالهای گذشته، تعدادی از متخصصین و کارشناسان خود را جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و عملی صنعت طیور اروپا برای بازدید از نمایشگاه تخصصی دام و طیور EuroTier که هر 2 سال یکبار در شهر هانوفر آلمان برگزار میشود، همراهی نمود. این نمایشگاه از تاریخ 25 تا 28 ابان 1389 و با حضور  بیش از 1800 شرکت کننده از 48 کشور برگزار شد که بیشترین شرکت های حاضر در این نمایشگاه به ترتیب از کشورهای آلمان، هلند، فرانسه، دانمارک و چین بودند.