شرکت سروش رشد به عنوان بنیانگذار تولید کنسانتره طیور در ایران، به منظور اعتلای صنعت مرغداری همواره کوشیده است که دانش و آگاهی مرغداران و کارشناسان فعال در این حوزه را افزایش دهد.

در این راستا همانند سالهای گذشته سمینار علمی-کاربردی با عنوان تغذیه طیور در صنعت مرغداری و اینبار در شهر رشت در تاریخ 30/1/1391 برگزار نمود. در این سمینار که با حضور تعدادی از مرغداران و کارشناسان این صنعت برگزار شد جناب آقای دکتر پزشکیان سخنرانی خود را در رابطه با تغذیه و جیره نویسی اقتصادی مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا ارائه نمودندکه مورد استقبال مدعوین قرار گرفت. در پایان این گردهمایی نیز به پرسش های این عزیزان پاسخ داده شد. شرکت سروش رشد امیدوار است که با برگزاری هر چه بیشتر این گونه گردهمایی ها در جهت افزایش اگاهی و معلومات شاغلین این صنعت، گامی بردارد.