خیر ، با استفاده از انواع کنسانتره‌های سروش رشد تمامی نیازهای تغذیه‌ای انواع آمیخته‌های تجاری گوشتی و تخمگذار موجود در کشور بطور کامل برآورده شده و اضافه کردن هریک از اقلام فوق نه تنها باعث صرف هزینه اضافی می‌شود بلکه می‌تواند با برهم زدن بالانس جیره باعث کاهش عملکرد گله یا حتی بروز عوارض نامطلوب شود .