این کنسانتره با دارا بودن منبع کلسیم باعث سهولت در تهیه خوراک می شود، در زمان تهیه دان با استفاده از کنسانتره گوشتی 5 درصد مولتی. پی. ام. نیازی به افزودن کربنات کلسیم و یا صدف در خوراک وجود ندارد و مرغدار تنها با اضافه کردن کنجاله سویا، ذرت و گندم می تواند خوراک کاملی را برای تأمین تمامی نیازهای تغذیه ای جوجه های گوشتی آماده کند. مواد تشکیل دهنده این کنسانتره عبارتند از لیزین ، متیونین ، ترئونین، دی کلسیم فسفات، نمک، مکمل ویتامینه ، مکمل معدنی ، آنزیم فیتاز ، مولتی آنزیم ، کربنات کلسیم  و مایکوفیکس پلاس که برای جلوگیری از مسمومیت های قارچی به تمامی کنسانتره های تولیدی شرکت سروش رشد افزوده می شود.