آنالیز، ویتامین‌ها و مواد معدنی کنسانتره گوشتی ۲.۵ درصد با مقدار مصرف متغییر C1 پلاس
ویتامین‌ها و مواد معدنی در ۲۵ کیلوگرم کنسانتره آنالیز
A MIU ۱۲.۵ رتینول ۷.۳ درصد پروتئین
D3 MIU ۵ کوله کلسیفرول 2.41 درصد لیزین قابل دسترس
E gr ۴۵ آلفاتوکوفرول 9.4 درصد متیونین قابل دسترس
K3 gr ۳.۷۵ منادیون ۲ درصد ترئونین قابل دسترس
B1 gr ۴ تیامین 9.4 درصد فسفر قابل دسترس
B2 gr ۹ ریبوفلاوین 14 درصد کلسیم
gr ۱۵ پانتوتنیک اسید 2.76 درصد سدیم (حداکثر)
gr ۶۵ نیاسین ۵  درصد رطوبت (حداکثر)
B6 gr ۴.۲ پیریدوکسین 910 انرژی (کیلوکالری در کیلوگرم)
B9 gr ۲.۶ فولاسین
B12 mgr 25 سیانوکوبالامین
H mgr 150 بیوتین
Choline Chloride gr 500 کولین کلراید
Mn gr 120 منگنز
Fe gr 20 آهن
Zn gr 110 روی
Cu gr 16 مس
I gr 1.25 ید
Se gr 0.3 سلنیوم

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنی‌های مجاز و آنزیم فیتاز