آنالیز، ویتامین‌ها و مواد معدنی کنسانتره مادر گوشتی ۳ درصدمقدار مصرف: ۳۰ کیلوگرم در یک تن دان
ویتامین‌ها و مواد معدنی در ۳۰ کیلوگرم کنسانتره آنالیز
پیش تخمگذاری و تولید پرورش و رشد پیش تخمگذاری و تولید پرورش و رشد
12 MIU 11 MIU A رتینول 5.5 6.7 درصد پروتئین
3.5 MIU 3.5 MIU D3 کوله کلسیفرول 0.84 1.45 درصد لیزین قابل دسترس
100 gr 100 gr E آلفاتوکوفرول 2.4 4 درصد متیونین قابل دسترس
5 gr 3 gr K3 منادیون 6.2 8.5 درصد فسفر قابل دسترس
3 gr 3 gr B1 تیامین 11.8 14.5 درصد کلسیم
12 gr 6 gr B2 ریبوفلاوین 3.5 3.5 درصد سدیم (حداکثر)
15 gr 15 gr پانتوتنیک اسید 5 5 درصد رطوبت (حداکثر)
55 gr 35 gr نیاسین 800 900 انرژی (کیلوکالری در کیلوگرم)
5 gr 4 gr B6 پیریدوکسین
2 gr 1.5 gr B9 فولاسین
30 mgr 20 mgr B12 سیانوکوبالامین
300 mgr 200 mgr H بیوتین
500 gr 500 gr Choline Chloride کولین کلراید
120 gr 120 gr Mn منگنز
50 gr 40 gr Fe آهن
110 gr 110 gr Zn روی
10 gr 16 gr Cu مس
2 gr 1.25 gr I ید
0.3 gr 0.3 gr Se سلنیوم

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنی‌های مجاز و آنزیم فیتاز