تغذیه و رابط آن با ایمنی در طیور

از دکتر سورن پزشکیان   در تهیه جیره‌های غذایی طیور، جیره نویس معمولاً برای دست‌یابی به بهترین عملکرد و با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی، جیره را تهیه می‌کند. امروزه برای تهیه جیره‌های غذایی طیور از مواد اولیه مختلفی استفاده میشود که از جمله آنها می توان به گندم ، ذرت ، انواع کنجاله‌ها ،…

رابطه بین مقدار نمک آب آشامیدنی با مقدار نمک دان در جوجه‌های گوشتی

از دکتر سورن پزشکیان مقدمه   در بعضی از مناطق پرورش طیور ، آب آشامیدنی دارای مقدار قابل توجهی نمک میباشد . افزایش نمک آب آشامیدنی سبب بروز اسهال ، بستر خیس و کاهش عملکرد یا بهره‌دهی در نیمچه‌های گوشتی گردیده و درصورتیکه مقدار نمک به حدود یک درصد آب برسد سبب ایجاد مسمومیت خواهد…

انرژی مورد نیاز در مرغ تخمگذار تجارتی و تأثیر آن در عملکرد

از دکتر سورن پزشکیان   مقدمه هم‌چنانکه میدانیم هزینه عمده تولید در صنعت طیور را دان تشکیل میدهد و از آنجا که انرژی مورد نیاز برای تولید و سایر اعمال حیاتی نیز از طریق دان در اختیار طیور قرار می‌گیرد ، لذا تعیین مقدار انرژی مورد نیاز طیور تخمگذار تجارتی و هم‌چنین تهیه فرمول‌های دان…

روش‌های تغذیه جوجه و اثرات آن در عملکرد

از دکتر سورن پزشکیان   مقدمه بعد از خارج شدن جوجه از تخم مرغ و همزمان با شروع تغذیه دهانی ، تغییرات عمده‌ای در نوع مواد غذایی دریافتی توسط جوجه بوقوع می‌پیوندد ، لذا روزهای آخر قبل از هچ و چند روز اول بعد از هچ و مدیریت تغذیه در این مدت ، در عملکرد…

استفاده از بی کربنات سدیم ( جوش شیرین ) در جیره های غذایی نیمچه های گوشتی و رابطه آن با کوکسیدیوز و آنتی کوکسیدیال های گروه آینوفور از دکتر سورن پزشکیان

از دکتر سورن پزشکیان   جوش شیرین هم اکنون در مرغداریهای گوشتی اکثر کشورها به مصرف میرسد و مقدار مؤثر آن 2 تا 3 کیلوگرم در یک تن دان میباشد.   مقدمه بی کربنات سدیم یا جوش شیرین ( NaHco3 ) دارای 27.09 درصد سدیم و 71.91 درصد بی کربنات بوده و فاقد یون کلر…

افزودنی‌های خوراکی نو پدید و موارد مصرف عملی آنها در طیور از دکتر سورن پزشکیان

مقدمه   پرورش طیور از 75 سال گذشته تا به امروز از حالت سنتی به صنعتی بزرگ در اکثر کشورهای دنیا تبدیل شده است ، طوریکه امروزه فرآورده‌های طیور یکی از اقلام غذایی عمده مردم دنیا و تأمین‌کننده بخش مهمی از پروتئین میباشند. همراه با رشد کمی صنعت طیور ، رشد کیفی و افزایش راندمان‌های…