آنالیز، ویتامین‌ها و مواد معدنی کنسانتره تخمگذار ۳ درصد
ویتامین‌ها و مواد معدنی در ۳۰ کیلوگرم کنسانتره آنالیز
A MIU 10 رتینول 5 درصد پروتئین
D3 MIU 5 کوله کلسیفرول 1.22 درصد لیزین قابل دسترس
E gr 12 آلفاتوکوفرول 3.4 درصد متیونین قابل دسترس
K3 gr 2 منادیون 7.5 درصد فسفر قابل دسترس
B1 gr 2 تیامین 16 درصد کلسیم
B2 gr 6 ریبوفلاوین 3.22 درصد سدیم (حداکثر)
gr ۸ پانتوتنیک اسید ۵ درصد رطوبت (حداکثر)
gr 35 نیاسین 540 انرژی (کیلوکالری در کیلوگرم)
B6 gr 2.5 پیریدوکسین
B9 gr 0.5 فولاسین
B12 mgr 12 سیانوکوبالامین
H mgr 75 بیوتین
Choline Chloride gr 400 کولین کلراید
Mn gr 80 منگنز
Fe gr 50 آهن
Zn gr 60 روی
Cu gr 10 مس
I gr 1 ید
Se gr 0.2 سلنیوم

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنی‌های مجاز و آنزیم فیتاز