«Սորուշէ Ռոշդ» Փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադիր տնօրենն է անասնաբույժ Սուրեն Բժշկյանը, որը ունի երեսուն տարվա փորձառություն՝ թռչնաբուծության բնագավառում:

Ընկերությունը օգտվում է համաշխարհային ժամանակակից տեխնոլոգիաներից: Օգտվելով մասնագիտական հատուկ լաբորատոր հնարավորություններից՝ ունի որակյալ արտադրություն:

    Ընկերությունը հիմնականում զբաղված է թռչնաբուծության բնագավառում՝ կերի արտադրության ամենակարևոր և հիմնական ասպարեզում օգնելով արտադրողներին, ապահովել բարձր որակի թռչնի կեր օգտվելով համաշխարհային ժամանակակից տեխնոլոգիաներից:

    Նկատի ունենալով որ թռչնի կերը ծախսերի 60-70 տոկոսն է ներառում, պարզվում է կերի հիմնական դերը, ընդհանուր ծախսերի մեջ:

    Թռչնի կերը պիտի օժտված լինի հետևյալ երկու հիմնական կետերից:

1-Ապահովի  թռչնի ֆիզիոլոգիական ամբողջ կարիքները :

2-Ելնելով արտադրողի շահերից, կերի արժեքը պիտի լինի մատչելի:

    Նպատակ ունենալով թեթևացնել ձեր հոգսերը, չզբաղվել տարբեր վիտամիներ, էլեմենտներ հայթայթելուց, «Սորուշէ Ռոշդ» ընկերությունը ունի հետևյալ արտադրությունները


Copyright آ 2010 Sorosh Roshd Co. . All Right Reserved. Design by: www.shidsun.com